Human(art)istic Festival
2016-2019

Human(art)istic Festival

Dit festival is een jaarlijks forum voor reflectie en dialoog over de invloed van maatschappelijke en technologische ontwikkelingen op onze denk- en leefwijze in een globaliserende wereld. De thema's worden vanuit wisselende invalshoeken en expertises belicht : wetenschappers, journalisten, kunstenaars, ervaringsdeskundigen, sociale werkers, etc.

Het festival biedt aan diverse kunstvormen en media een centrale plaats om de morele verbeelding van het publiek te stimuleren.

Human(art)istic Festival

opdrachtgever : huisvandeMens Brussel

onze ondersteuning : muziekprogrammatie, omkadering van vrijwilligers en organisatie van de catering (edities 2016, 2018 en 2019)

meer info : www.humanartistic.org