About us

About us

Over Sens Uniek

Sinds 2011 zet Sens Uniek vzw zich in door het ondersteunen van socioculturele, audiovisuele of muzikale projecten. Dit ten gevolge de betrokkenheid van de stichtende leden - Raffi Aghekian en Maya Galle - bij verschillende artistieke initiatieven.

Kunst en cultuur zijn voor Sens Uniek essentiële elementen in de dynamiek van een duurzame menselijke ontwikkeling.

Kunst en cultuur zijn gekoppeld aan normen en waarden, verleden en toekomst, de manier waarop mensen naar zichzelf en de wereld om hen heen kijken.

Kunst en cultuur stimuleren de individuele en collectieve verbeelding, waarderen een positieve identiteit en verbinden gemeenschappen.

Kunst en cultuur dragen bij tot de vrijheid van meningsuiting, de verdediging van de mensenrechten en de versterking van de vrede.

 

Raffi Aghekian
Als visueel antropoloog en cultureel producent heeft Raffi verschillende initiatieven ontwikkeld tussen Brussel, Kinshasa, Ouagadougou en Tunis. Volgens hem is het essentieel om de politieke dimensie van cultuur te erkennen, de belangrijke rol die het speelt in de ontwikkeling van onze samenlevingen.
Maya Galle
Voor Maya is cultuur essentieel. Even essentieel als bomen in de stad. 
Het liefst werkt ze mee aan culturele projecten die verbinden, doen nadenken, ruimte creëren, vibreren en energie geven.